VS-LQL 系列
 • NEW
 • 機器視覺鏡頭
 • 遠心鏡頭

VS-LQL 系列

商品規格

 • NEW
 • 1/4"
 • 1/3"
 • 1/2"
 • 1/1.8"
 • 2/3"
 • 1"
 • 1.1"
 • 4/3"
 • φ21
 • φ28.6
 • φ32
 • φ35
 • φ45
 • φ62
 • φ73
 • φ83
 • φ90

附有自動調焦機構的遠心境頭

 • 可快速調整焦距
 • 若在鏡頭可變化的工作距離內,可以依據希望的焦距對焦

自動對焦測試

※測試環境
相機:500萬畫素 CMOS 2/3” 3.45um
鏡頭:VS-THV2-110CO-LQL
光源:內同軸點光源(紅色)

VS-LQL 系列

ModelOpt.MagWD(mm)Working F/#Co-Axial LightingSensor Size(MAX.)Download , Request quotes/demos
VS-TCH2-65-LQL11.9x-2.0x63.6-66.312.9-13.7-2/3"Login
VS-TCH2-65CO-LQL11.9x-2.0x63.6-66.312.9-13.72/3"Login
VS-TCH4-65-LQL13.7x-4.0x64.8-65.316.6-17.9-2/3"Login
VS-TCH4-65CO-LQL13.7x-4.0x64.8-65.316.6-17.92/3"Login
VS-THV1-110/S-LQL10.9x - 1.0x107.3 - 121.79.3 - 10.3-1"Login
VS-THV1-110CO/S-LQL10.9x - 1.0x107.3 - 121.79.3 - 10.31"Login
VS-THV2-110/S-LQL11.8x - 2.0x105.6 - 115.89.0 - 10.1-1"Login
VS-THV2-110CO/S-LQL11.8x - 2.0x105.6 - 115.89.0 - 10.11"Login
VS-TM10-55CO-LQL110.0x55.28-55.1823.2-​21.42/3"Login