APT & VS-TC Series 
2/3"
1/1.8"

标准型 远心镜头

  • 光学倍率可满足从0.5x~10.0x、WD40mm~340mm等多种机种
  • 性能方面大幅度的提高了失真与对比度


Request Price Quote Request Demo Unit

远心镜头

头的主光线与镜头的光轴成平行且非常适合同轴照明。适用于高度的物体的尺寸计算,或高精度的测量。物体的成像大小,不受工作距离的影响。


远心镜头系列

近几年,影像传感器发生了很大的变化,其中像素单元尺寸的极小化和芯片尺寸的大型化为二大主流。从而可以应付更高的分辨率得到更清晰的画面。
像素单元尺寸变小了,在同样的大小芯片尺寸的情况下,像素的个数会增加。单个像素的受光面积也会减少,为了镜头能够集光到像素单元上,需要解析度更高的镜头。
另一种,像素单元尺寸的大小不变,通过增加像素的数量来加大芯片尺寸,此时需要加大镜头的像圈。
这两种,虽然在说法上都是增大了芯片尺寸,但其实有着完全不同的意义。「像素单元尺寸与芯片尺寸」针对这两种情况,我司都有相对应的产品线。


APT series

ModelMag.WD(mm)Working F/#Coaxial LightingMax SensorDownloadRequest
APT08-650.8x66.09.6-1/1.8"LoginQuote/Demo
APT08-65C0.8x66.09.61/1.8"LoginQuote/Demo
APT1-651x65.912.1-1/1.8"LoginQuote/Demo
APT1-65C1x65.912.11/1.8"LoginQuote/Demo
APT1.5-651.5x68.925-1/1.8"LoginQuote/Demo
APT1.5-65C1.5x68.9251/1.8"LoginQuote/Demo
APT2-652x65.425-1/1.8"LoginQuote/Demo
APT2-65C2x65.4251/1.8"LoginQuote/Demo
APT4-654x64.528.9-2/3"LoginQuote/Demo
APT4-65C4x64.528.92/3"LoginQuote/Demo
APT08-1200.8x121.917.5-1/2"LoginQuote/Demo
APT08-120C0.8x121.917.51/2"LoginQuote/Demo
APT1-1101x113.021.9-1/1.8"LoginQuote/Demo
APT1-110C1x113.021.91/1.8"LoginQuote/Demo
APT1.5-1101.5x115.018.7-1/1.8"LoginQuote/Demo
APT1.5-110C1.5x115.018.71/1.8"LoginQuote/Demo
APT2-1102x110.024.9-1/1.8"LoginQuote/Demo
APT2-110C2x110.024.91/1.8"LoginQuote/Demo

VS-TC series

ModelMag.WD(mm)Working F/#NACo-axial LightingSensor size(max.)DownloadRequest
VS-TC1.5-401.5x39.311.20.067-1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC2-402.0x39.5 15.00.067-1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC3-40-LD3.0x37.223.50.064-1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC4-404.0x39.629.40.068 -1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC1.5-40CO1.5x39.311.20.067 1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC2-40CO2.0x39.515.00.067 1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC3-40CO-LD3.0x37.223.50.0641/2"LoginQuote/Demo
VS-TC4-40CO4.0x39.6 29.40.0681/2"LoginQuote/Demo
VS-TC08-650.8x65.410.0 0.040-1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC1-65-161.0x65.9 14.20.035-1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC1.5-701.5x69.515.60.048-2/3"LoginQuote/Demo
VS-TC2-652.0x66.715.60.064 -2/3"LoginQuote/Demo
VS-TC3-653.0x65.322.0 0.068-2/3"LoginQuote/Demo
VS-TC4-654.0x64.529.10.069-2/3"LoginQuote/Demo
VS-TC5-655.0x64.536.20.069-2/3"LoginQuote/Demo
VS-TC6-656.0x64.343.10.070-2/3"LoginQuote/Demo
VS-TC8-658.0x6457.1 0.070-2/3"LoginQuote/Demo
VS-TC10-6510x64.873.20.068-2/3"LoginQuote/Demo
VS-TC08-65CO0.8x65.410.0 0.0401/2"LoginQuote/Demo
VS-TC1-65CO-161.0x65.9 14.20.0351/2"LoginQuote/Demo
VS-TC1.5-70CO1.5x69.515.6 0.048 2/3"LoginQuote/Demo
VS-TC2-65CO2.0x66.715.6 0.0642/3"LoginQuote/Demo
VS-TC3-65CO3.0x65.3 22.00.0682/3"LoginQuote/Demo
VS-TC4-65CO4.0x64.5 29.10.0692/3"LoginQuote/Demo
VS-TC5-65CO5.0x64.5 36.20.0692/3"LoginQuote/Demo
VS-TC6-65CO6.0x64.3 43.10.0702/3"LoginQuote/Demo
VS-TC8-65CO8.0x6457.10.0702/3"LoginQuote/Demo
VS-TC10-65CO10x64.873.20.0682/3"LoginQuote/Demo
VS-TC08-1200.8x122.518.0 0.022-1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC1-1101.0x113.020.0 0.025 -1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC1.5N-1101.5x112.018.80.040-1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC2-110-LD2.0x110.024.9 0.040-1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC3-1103.0x107.337.50.040-2/3"LoginQuote/Demo
VS-TC4-110-LD4.0x11041.7 0.048-2/3"LoginQuote/Demo
VS-TC5-1105.0x109.5 51.80.048-1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC6-110-LD6.0x112.467.30.045-2/3"LoginQuote/Demo
VS-TC8-110-LD8.0x112.089.30.045-2/3"LoginQuote/Demo
VS-TC08-120CO0.8x 122.518.00.0221/2"LoginQuote/Demo
VS-TC1-110CO1.0x 113.020.00.0251/2"LoginQuote/Demo
VS-TC1.5N-110CO1.5x 112.018.80.0401/2"LoginQuote/Demo
VS-TC2-110CO-LD2.0x 110.024.90.0401/2"LoginQuote/Demo
VS-TC3-110CO3.0x 107.337.50.0402/3"LoginQuote/Demo
VS-TC4-110CO-LD4.0x 11041.70.048 2/3"LoginQuote/Demo
VS-TC5-110CO5.0x109.551.8 0.0481/2"LoginQuote/Demo
VS-TC6-110CO-LD6.0x112.467.30.0452/3"LoginQuote/Demo
VS-TC8-110CO-LD8.0x112.089.3 0.0452/3"LoginQuote/Demo
VS-TC05-1500.5x 152.212.50.020-1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC08-1700.8x174.813.910.029-1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC1-1501.0x 156.212.980.038-1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC05-150CO0.5x152.212.5 0.0201/2"LoginQuote/Demo
VS-TC08-170CO0.8x174.813.9 0.0291/2"LoginQuote/Demo
VS-TC1-150CO1.0x 156.213.00.0381/2"LoginQuote/Demo
VS-TC08-220CO0.8x 232.68.00.0501/2"LoginQuote/Demo
VS-TC1-220CO1.0x220.010.00.0501/2"LoginQuote/Demo
VS-TC2-220-162.0x 220.043.50.023-1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC2-220CO-162.0x 220.043.5 0.0231/2"LoginQuote/Demo
VS-TC4-220CO2.0×222.529.40.068 1/2"LoginQuote/Demo
VS-TC07-340CO0.7x 34010.9 0.0321/2"LoginQuote/Demo
VS-TC1-300CO1.0x 307.315.6 0.0321/2"LoginQuote/Demo